Naše podjetje, Geodetski biro Beden d.o.o., je do danes opravilo veliko število različnih del s področja geodezije na lokacijah: Ljubljana, Domžale, Trzin, Mengeš, Moravče, Kamnik, Litija...

Naši naročniki:

Večji projekti, katere je naše podjetje uspešno zaključilo:

1/Zemljiški kataster

a/ureditev meje in parcelacija:

b/geodetski posnetki:

c/zakoličbe objektov:

d/niveliranje posedkov:

2/Komunalni kataster