Predstavljamo vam storitve, katere opravlja naše podjetje:

Zemljiški kataster

Kataster komunalnih naprav

Vrisi komunalnih naprav:

Inženirska geodezija

Urejanje in pridobivanje informacij