Podjetje Geodetski biro Beden d.o.o., podjetje za geodetske storitve je ustanovljeno leta 2003 (do leta 2003 smo delovali kot Geodetske storitve s.p.). Dovoljenje za izvajanje geodetskih storitev na celotnem področju Republike Slovenije je izdala Geodetska uprava Republike Slovenije (št. 90000-75/2003-2). Vpisani smo tudi v Imenik geodetskih podjetij pri Inženirski zbornici Slovenije (zap. št. 0158).

Kvalitetno izvajanje geodetskih storitev in računalniško obdelavo nam omogoča sodobna oprema in kvaliteten kader.

V naslednjih letih želimo še bolj posodobiti in razširiti svoj način delovanja z novimi tehnologijami na področju geodezije in s kadrovskimi okrepitvami.

Veliko tega, kar danes človeštvo ima, je pravzaprav podedovano iz preteklosti in še kako velja ta trditev za našo geodetsko stroko. Razvijala se je skozi tisočletja in posameznike, ki so pripomogli k razvoju, poznamo danes kot vidne znanstvene in zgodovinske osebnosti. Za razvoj slovenske geodetske stroke pa so še posebej pomembna dejanja, ki so se zgodila od leta 1817 dalje v takratni Avstro-Ogrski monarhiji. V zelo kratkem obdobju smo dobili podlage za poznejši zemljiški kataster, ki nam v dobršni meri služijo še danes. Vse modernizacije, ki so posledica razvoja znanosti, tehnike in same stroke, so vendarle slonele na podlagah iz takratnega strokovnega podviga. Tudi za današnji čas veliko dejanje.

dr. Anton Prosen